Privacy

Dit document is het tijdelijke privacybeleid van e.t.s.v. Thor. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gevegensbescherming (AVG) van kracht gegaan wat onder meer zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten van personen en meer verantwoordelijkheden voor organisaties en vervangt hiermee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het privacybeleid van e.t.s.v. Thor moet aan de nieuwe AVG voldoen. Dit tijdelijke document heeft alleen dat als doel.

Aangezien zowel het privacybeleid als de systemen van e.t.s.v. Thor nog niet helemaal klaar zijn voor deze overgang treedt het tijdelijke privacybeleid zoals deze hier beschreven staat in werking. Sommige systemen werken nog niet helemaal zoals in dit document beschreven staat. In deze gevallen is de beschreven werkingswijze van het systeem de beoogde werkingswijze.

Een definitieve versie van het privacybeleid en alle daaraan gerelateerde documenten zullen nog in een nader te noemen ALV vastgesteld worden. Totdat dit gebeurt zal dit document worden aangepast om het document af te maken.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben omtrent dit document zijn wij (de commissie belast met het opstellen van het privacybeleid der e.t.s.v. Thor) en het Bestuur altijd te bereiken via privacy@thor.edu en bestuur@thor.edu, respectievelijk 

Thor is supported by: